Internetveikala lietošanas noteikumi

SIA Skārdnieks M, reģistrācijas Nr. 44103022017, adrese: Izmēģinātāju iela 1a, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu novads, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamās preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”,  Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”

Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādīta blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam un aizpildiet visus nepieciešamos laukus, norādot e pastu un tel. nr . Klientu konsultans ar jums sazināsies (epastā vai telefoniski), lai vienotos par vēlamo piegādes veidu un laiku.

Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Visas cenas www.skardnieciba.lv veikalā norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21%. Noformējot pasūtījumu caur šo mājas lapu, aizpildot prasītos datus, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, Jums tiks sagatavots un nosūtīts priekšapmaksas rēķins. Jums ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos rīkus vai ar bankas pārskaitījumu. Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Preces piegāde

Preces piegāde tiks veikta uz pircēja norādīto adresi, vai ja tas iespējams uz pakomātu. Preces piegādes izmaksas tiek noteiktas individuāli, apstrādājot pasūtījumu.

Preces saņemšanas brīdī pircējam ir pienākums pārbaudīt preces iepakojumu, daudzumu, kvalitāti (redzamos bojājumus), sortimentu, piederumus un komplektāciju.

Konstatējot preces iepakojuma bojājumu, preces daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību, pircējam ir nepieciešams sazināties ar pārdevēju par tālāko rīcību.

Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma. Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no preces piegādes dienas. Gadījumā ja patērētājs ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi tad par piegādes dienu tiek uzskatīta diena kad ir veikta pēdējā piegāde.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts, internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Patērētājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma pārdevējam par savu lēmumu par preces atgriešanu iesniegšanas dienas, atgriež vai nodod preci uzņēmuma juridiskajā adresē.

Saskaņā ar MK noteikumiem patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jānosūta aizpildīta atteikuma veidlapa uz info@skardnieciba.lv  Veidlapa atrodama šeit –

Garantija

Pārdevējs apstiprina, ka preču kvalitāte atbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību darījuma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes saņemšanas dienas. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu.

This will close in 0 seconds